Výbor oddílu

Jiří Fiala , Mgr. -  PŘEDSEDA, ZÁSTUPCE ODDÍLU VE VÝBORU TJ JISKRA HUMPOLEC 

Jaroslav Barták -  ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK

Jiří Fučík - MÍSTOPŘEDSEDA

František Čmok - POKLADNÍK

Jaromír Brabec - SPRÁVCE HŘIŠTĚ "V PODHRADÍ"

David Šafránek- KRONIKÁŘ

Stanislav Vošický - EVIDENCE ČLENSKÉ ZÁKLADNY

Anna Bartáková - ČLENKA VÝBORU